Täiendav vastuvõtt

Kooli astumiseks tuleb toimida järgnevalt:
 1. Õppida soovija esitab elektroonilise taotluse veebikeskkonnas ARNO (taotluse juurde lisada ka dokumendifoto)
  http://tartu.ee/arno/
   
 2. Vabanenud kohtadele kandideerimiseks registreeruda vestlusele tel 7461 726. Vestlused toimuvad 25. jaanuaril 2018.

  Vestlusele võtta kaasa järgmised dokumendid:
  • Isikut tõendav dokument
  • Dokumendifoto (esitada elektrooniliselt koos vastuvõtutaotlusega)
  • Lisaks veel
   • Põhikoolis
    • Klassitunnistuse kinnitatud koopia
    • Väljavõte õpilasraamatust
   • Gümnaasiumis
    • Põhikooli lõputunnistuse kinnitatud koopia
    • Väljavõte õpilasraamatust

Koopiate tegemine ka kohapeal (ENNE vestluse aega kantseleis).
Õppetöö
Kool
Dokumendid
Õpilasele
Kontakt