Vastuvõtt 2019/2020 õppeaastaks

Õpilaste vastuvõtu vestlused toimuvad 21-27 augustil.

Taotluste esitamine avaneb 12. augustil.

Kooli astumiseks tuleb toimida järgnevalt:

 1. Õppida soovija esitab elektroonilise taotluse veebikeskkonnas ARNO (taotluse juurde lisada ka dokumendifoto)
  http://tartu.ee/arno/
   
 2. Taotluse läbivaatamine ja õppekoormuse kokkuleppimine toimub vestlusel õppenõustajaga.
   Registreeruda eelnevalt: 
   https://videvik.ag.tartu.ee/registreerimine.php

  Vestlusele võtta kaasa võtta järgmised dokumendid:
  • Isikut tõendav dokument
  • Dokumendifoto (esitada elektrooniliselt koos vastuvõtutaotlusega)
  • Lisaks veel
   • Põhikoolis
    • Klassitunnistuse kinnitatud koopia
    • Väljavõte õpilasraamatust
   • Gümnaasiumis
    • Põhikooli lõputunnistuse kinnitatud koopia
    • Väljavõte õpilasraamatust


  Koopiate tegemine ka kohapeal (ENNE vestluse aega kantseleis).


NB! E-õppesse soovijad registreeruvad arvutikasutusoskuste testile https://videvik.ag.tartu.ee/registreerimine.php 
Edukalt testi sooritanud kutsutakse personaalselt vestlusele.

Õppetöö
Kool
Dokumendid
Õpilasele
Kontakt