Täiendav vastuvõtt jaanuaris

Täiendav vastuvõtt üksikutele vabadele kohtadele toimub 18. jaanuaril alates 14.00.
Vestlusele registreerimiseks helistada sekretärile telefonil 746 1726.

Õppetööga liitumiseks III õppetsüklist on vajalikud I poolaasta kursuste hinded.
Vestlusele tulle peab olema kaasas varasemaid õpinguid tõendav dokument (põhikooli lõputunnistus ja väljavõte õpilasraamatust või akadeemiline õiend).
 
Õppetöö
Kool
Dokumendid
Õpilasele
Kontakt