Uurimistöö

Uurimistöö koostamise juhend

Loovtöö koostamise juhend (põhikool)


Tähtajad:

  • 4. november avaldus koos põhjendusega
  • 20.jaanuar valmis teoreetiline osa juhendajale
  • 2. märts kogu töö esitamine juhendajale
  • 31. märtsil paberkandjal töö õppealajuhatajale; elektrooniliselt Ain Jahhule
  • 15. – 17. aprill kaitsmised
Õppetöö
Kool
Dokumendid
Õpilasele
Kontakt