Täiendav vastuvõtt jaanuaris

Täiendav vastuvõtt üksikutele vabadele kohtadele toimub 24. jaanuaril.
Vestlusele registreerimiseks helistada sekretärile telefonil 746 1726.

Vestlusele tulles peab olema kaasas varasemaid õpinguid tõendav dokument (põhikooli lõputunnistus ja väljavõte õpilasraamatust või akadeemiline õiend).
Õppetöö
Kool
Dokumendid
Õpilasele
Kontakt