Uurimistöö

Uurimistöö koostamise juhend

Loovtöö koostamise juhend (põhikool)


Tähtajad 2020/2021 õppeaastal:

  • 2. november avaldus koos põhjendusega
  • 18.jaanuar valmis teoreetiline osa juhendajale
  • 1. märts kogu töö esitamine juhendajale
  • 30. märtsil paberkandjal töö õppealajuhatajale; elektrooniliselt Ain Jahhule
  • 12., 15., 16. aprill kaitsmised
Õppetöö
Kool
Dokumendid
Õpilasele
Kontakt