Uurimistöö

 Uurimistöö koostamise juhend 

Loovtöö koostamise juhend (põhikool)

Tähtajad 2022/2023 õppeaastal:

  • 10. november avaldus koos põhjendusega (avalduse vorm)
  • 23.jaanuar valmis teoreetiline osa juhendajale
  • 2. märts kogu töö esitamine juhendajale
  • 4. aprill töö esitamine õppealajuhatajale (juhendaja kaudu)
  • juuni: kaitsmised
Õppetöö
Kool
Dokumendid
Õpilasele
Kontakt